Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Розрахунковим перiодом для нарахувань середньої заробiтної плати держслужбовця буде перiод, починаючи з травня 2016 року

Переглядів: 965 Коментарів: 0
загрузка...
Пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати (далi - Порядок), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.1995 № 100 визначено, що "у разi змiни структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до актiв законодавства перiод до змiни структури заробiтної плати виключається з розрахункового перiоду".

Оскiльки з 01 травня 2016 року підвищено посадові оклади державним службовцям з одночасною змiною структури, то розрахунковим перiодом для проведення нарахувань виходячи з середньої заробiтної плати, передбачених пунктом 1 Порядку, буде перiод, починаючи з травня 2016 року.

Розрахунковим перiодом для нарахувань середньої заробiтної плати держслужбовця буде перiод, починаючи з травня 2016 рокуУ разi, коли змiна структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вiдбулася у перiод, протягом якого за працiвником зберiгається середня заробiтна плата, а також коли заробiтна плата у розрахунковому перiодi не зберiгається, обчислення середньої заробiтної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працiвниковi згiдно з умовами оплати працi, що встановленi пiсля пiдвищення посадових окладiв (пункт 2 Порядку).

Приклади розрахунку середньої заробітної плати надавались Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством фінансів України в спільному листі від 04.04.2006 №2300/0/14-06/13-15 та № 31-18040-02-5/6826 у зв’язку із збільшенням посадових окладів та зміною структури заробітної плати з 01.01.2006.

Умовний приклад: Як необхiдно провести обчислення середньої заробiтної плати для виплати компенсацiї за невикористанi днi вiдпустки головному спецiалiсту мiнiстерства, якщо вона виплачувалась у сiчнi 2006 року?

Умовами оплати працi, визначеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.03.2006 N 268, за посадою головного спецiалiста передбачено оклад 1100 грн., надбавки за ранг - 90 грн., за вислугу рокiв - 15% (179 грн.), за високi досягнення у працi у розмiрi 30% (411 грн.), та кошторисом передбачено кошти на виплату щомiсячної премiї у розмiрi 20% нарахованої заробiтної плати (356 грн.).

Враховуючи норми пункту 2 Порядку, що при змiнi структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв перiод до змiни структури заробiтної плати виключається з розрахункового перiоду, обчислення середньої заробiтної плати для виплати компенсацiї за невикористанi (20 днiв) днi вiдпустки має провадитись виходячи з виплат, якi передбаченi за посадою працiвника згiдно з новими умовами оплати працi. Розрахункова заробiтна плата працiвника складе 2136 грн. (1100 грн. + 90 грн. + 179 грн. + 411 грн. + 356 грн.).

Далi за нормами пункту 7 Порядку визначається середня заробiтна плата, виходячи з якої буде нарахована компенсацiя за невикористанi днi щорiчної вiдпустки:

2136 грн. х 12 мiсяцiв : 355 календарних днiв = 72,20 грн. - середньоденна заробiтна плата;
72,20 грн. х 20 календарних днiв = 1444 грн. - нарахована сума компенсацiї за невикористанi днi вiдпустки.
Умовний приклад: Як необхiдно провести обчислення середньої заробiтної плати для виплати допомоги на оздоровлення головному спецiалiсту мiнiстерства, якщо вона нараховувалась у сiчнi 2006 року?

Умовами оплати працi за посадою головного спецiалiста передбачено оклад 1100 грн., надбавки за ранг - 90 грн., за вислугу рокiв - 15% (179 грн.), за високi досягнення у працi у розмiрi 30% (411 грн.), та кошторисом передбачено кошти на виплату щомiсячної премiї у розмiрi 20% нарахованої заробiтної плати (356 грн.).

Враховуючи норми пункту 2 Порядку, де сказано, якщо змiна структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вiдбулася у перiод, протягом якого за працiвником зберiгається середня заробiтна плата, а також коли заробiтна плата у розрахунковому перiодi не зберiгається, обчислення середньої заробiтної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працiвниковi згiдно з умовами оплати працi, що встановленi пiсля пiдвищення посадових окладiв.

Отже, сума нарахованої допомоги на оздоровлення становитиме:

1100 грн. + 90 грн. + 179 грн. + 411 грн. + 356 грн. = = 2136 грн.

Умовний приклад: Головному спецiалiсту мiнiстерства з 20 березня 2006 надається щорiчна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв.

Розрахунковим перiодом для обчислення середньої заробiтної плати згiдно з нормами пункту 2 Порядку буде сiчень-лютий 2006 року.

Головним спецiалiстом була вiдпрацьована норма працi за сiчень i лютий i нарахована заробiтна плата у розмiрi 4306 грн.

Враховуючи норми пунктiв 2 та 7 Порядку обчислення середньої заробiтної плати має проводитись наступним чином:

4306 грн. : (31 кален. день - 2 св. днi + 28 кален. днiв) = 75,54 грн. - середньоденна заробiтна плата;
75,54 грн. х 30 кален. днiв = 2266,20 грн. - нарахована сума середньої заробiтної плати за час щорiчної вiдпустки.
загрузка...

Категорія: НовиниX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин