Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Про порядок обчислення середньої заробітної плати при переведенні працівників

Переглядів: 602 Коментарів: 0
загрузка...
Управління Держпраці у Кіровоградській області надає роз’яснення, що:

Про порядок обчислення середньої заробітної плати при переведенні працівниківу разi переведення працiвника на роботу на iнше пiдприємство грошова компенсацiя за не використанi ним днi щорiчних вiдпусток на його бажання має бути перерахована на рахунок пiдприємства, куди перейшов працiвник. При цьому до стажу роботи, що дає право на вiдпустку, зараховується час, за який працiвник не використав вiдпустки за попереднiм мiсцем роботи.

Вiдповiдно до п. 5 ст. 36 КЗпП України переведення працiвника (за його згоди) на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду є пiдставами для припинення трудового договору.

При цьому розрахунковий перiод для обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу вiдпусток, який настане пiсля переведення на нове мiсце роботи, визначатиметься за новим мiсцем роботи.

Обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу вiдпусток проводиться з урахуванням п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.1995 № 100 (далi - Порядок).

При цьому пiд час надання вiдпустки на новому мiсцi роботи днi щорiчної вiдпустки, яка надається за перiод роботи на попередньому мiсцi роботи, оплачуються iз суми компенсацiї, перерахованої на нове мiсце роботи.

Виходячи з викладеного, якщо працiвник перейшов в iншу установу з перерахуванням компенсацiї за невикористанi днi щорiчної вiдпустки, то така грошова компенсацiя використовується пiд час надання вiдпустки або пiд час виплати компенсацiї за щорiчну вiдпустку в разi звiльнення (роз’яснення Міністерства соціальної політики України, надруковано в газеті "Праця i зарплата" N 6 (970), 10 лютого 2016 року).

Відповідно до п.4 ст.50 Закону України «Про державну службу» доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця.
загрузка...
Джерело:buhgalter.com.ua

Категорія: НовиниX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин