Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Додаткові види відпусток для учасників бойових дій та інвалідів війни

Переглядів: 277 Коментарів: 0
загрузка...
Додаткові види відпусток для учасників бойових дій та інвалідів війни Законом України № 426-VIII від 14.05.2018 р. «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня соцiального захисту окремих категорiй ветеранiв вiйни» встановлені додаткові види відпусток учасникам бойових дій та інвалідам війни. ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА Працівникам згідно ст. 16-2 Законі України № 504 від 15.11.1996 р. «Про відпустки» (із змінами), які є учасниками бойових дій, інвалідами війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Таке право на додаткову відпустку діє з 2018 року! Учасниками бойових дiй є особи, якi брали участь у виконаннi бойових завдань по захисту Батькiвщини у складi вiйськових пiдроздiлiв, з'єднань, об'єднань всiх видiв i родiв вiйськ Збройних Сил дiючої армiї (флоту), у партизанських загонах i пiдпiллi та iнших формуваннях як у воєнний, так i у мирний час. Повний перелік таких осіб наведено у ст. 6 Закону України № 3551 від 22.10.1993р. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (із змінами). До інвалiдiв вiйни належать особи з числа вiйськовослужбовцiв дiючої армiї та флоту, партизанiв, пiдпiльникiв, працiвникiв, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, захворювання, одержаних пiд час захисту Батькiвщини, виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв) чи пов'язаних з перебуванням на фронтi, у партизанських загонах i з'єднаннях, пiдпiльних органiзацiях i групах та iнших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районi воєнних дiй, на прифронтових дiльницях залiзниць, на спорудженнi оборонних рубежiв, вiйськово-морських баз та аеродромiв у перiод громадянської та Великої Вiтчизняної воєн або з участю в бойових дiях у мирний час. Повний перелік таких осіб наведено у ст. 7 Закону України № 3551 від 22.10.1993р. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (із змінами). НЕОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА Додатково до ст. 25 Закону України № 504 від 15.11.1996р. «Про відпустки» (із змінами) додали ще один вид не оплачуваної відпустки наступним працівникам:  учасникам вiйни, особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", - тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно;  особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, статус яких встановлений вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", - тривалiстю до 21 календарного дня щорiчно. Учасниками вiйни визнаються вiйськовослужбовцi, якi в перiод вiйни проходили вiйськову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудiвники тилу, а також iншi особи, передбаченi цим Законом. Повний перелік таких осіб наведено у ст. 9 Закону України № 3551 від 22.10.1993р. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (із змінами). Особами, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, вважаються особи, нагородженi орденом Героїв Небесної Сотнi,Герої Радянського Союзу, повнi кавалери ордена Слави, особи, нагородженi чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Герої Соцiалiстичної Працi, удостоєнi цього звання за працю в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв (ст. 11 Закону № 3551). Отже, це не тільки працівники із зони АТО, але і усі інші (Афганістан і ін.), які підпадають під визначені вище терміни. Людмила Огойко, головний державний інспектор
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин