Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Мінсоцполітики нагадує: невикористана відпустка за попередні періоди не втрачається

Переглядів: 560 Коментарів: 0
загрузка...
Мінсоцполітики нагадує: невикористана відпустка за попередні періоди не втрачаєтьсяЗаконодавством не передбачено термiну давностi, пiсля якого працiвник втрачає право на щорiчнi вiдпустки


Мінсоцполітики у листі від 29.12.2018 року №774/13/116-15 нагадало: якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на щорiчну вiдпустку за кiлька попереднiх рокiв (зокрема за два, три, чотири чи бiльше рокiв), вiн має право використати їх.
Законодавством не передбачено термiну давностi, пiсля якого працiвник втрачає право на щорiчнi вiдпустки. Немає також заборони надавати щорiчнi вiдпустки в разi їх невикористання.
За бажанням працiвника частина щорiчної вiдпустки замiнюється грошовою компенсацiєю. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної та додаткових вiдпусток не повинна бути менше нiж 24 календарних днi.
У разi ж звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки.
Такі правила, зокрема, стосується й працівників-інвалідів. Нагадаємо, що iнвалiдам I та II груп надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв, а iнвалiдам III групи — 26 календарних днiв.
Тобто якщо працiвник працює на пiдприємствi з 2000 року та надав роботодавцевi довiдку МСЕК у 2018 роцi, де зазначено, що йому встановлена iнвалiднiсть II групи з 1999 року (iнформацiю про iнвалiднiсть можна було визначити вiдповiдно до запису у трудовiй книжцi про призначення пенсiї по iнвалiдностI), працiвнику гарантовано надання законодавством 30 календарних днiв щорiчної вiдпустки з дня укладення трудового договору, незважаючи на обставини, за яких бухгалтерiя (вiддiл кадрiв) пiдприємства не мала документа (довiдку МСЕК), що пiдтверджує iнвалiднiсть працiвника.
загрузка...
Джерело:www.dtkt.ua

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин