Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Розмір орендної плати при оренді земельної ділянки

Переглядів: 785 Коментарів: 0
загрузка...
Розмір орендної плати при оренді земельної ділянки Розмір орендної плати при оренді земельної ділянки та земельної частки (паю)

Розмір орендної плати за оренду як земельної ділянки, так і за оренду земельної частки (паю), про що свідчать типові форми договорів оренди земельної ділянки (Закон України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV (далі – Закон № 161) та постанова КМУ від 03.03.2004 р. № 220) та оренди земельної частки (паю) (наказ Держкомзему від 17.01.2000 р. № 5), визначаються за домовленістю між орендодавцем та орендарем.

Водночас, слід зауважити, що ст. 1 Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 р. № 92/2002 (далі – Указ № 92) визначено, що одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектора економіки є забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Думки про те, що при укладанні договорів оренди як земельних ділянок, так і земельних часток (паїв) орендодавці та орендарі повинні орієнтуватися на розмір орендної плати, встановлений Указом № 92, дотримуються також і фахівці Держкомзему у листі від 28.10.2008 р. № 14-17-6/12343 та податкової служби у листах від 24.10.2008 р. № 10443/6/17-0716 і від 27.04.2018 р. № 8043/6/15-0716. Відповідно до ст. 21 Закону № 161 обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. В чинних нормативно-правових актах методика проведення індексації не передбачена, тому сторони договору мають право самостійно встановлювати правила її проведення. Водночас, вони мають право відмовитись від індексації, про що обов'язково необхідно вказати у договорі оренди. Слід лише зауважити, що у п. 2.2 Типового договору оренди земельної частки (паю) передбачено, що орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно до рівня інфляції національної валюти України.

Відповідно до ст. 22 Закону № 161 орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися в натуральній формі. Розрахунок в натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. В Указі Президента України «Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)» від 15.12.98 р. № 1353/98, крім того, передбачена також відробіткова форма орендної плати (у вигляді послуг, що надаються як плата за оренду). У договорі оренди може бути передбачена змішана форма орендної плати – поєднання різних форм оплати.

Про те, в якій формі буде здійснюватися виплата орендної плати за користування земельними ділянками та земельними частками (паями), повинно бути зазначено в договорі оренди (п. 2.2 Типового договору оренди земельної частки (паю) та п. 9 Типового договору оренди земельної ділянки).

Необхідно звернути увагу на те, що в п. 2.2 Типового договору земельної частки (паю), крім форми оплати орендної плати, також визначено, що:

– форми орендної плати за оренду однієї земельної частки (паю) на 1 рік, які встановлюються за домовленістю сторін, наведені в додатку до Договору;

– розмір платежів за окремими формами оплати щороку погоджується між сторонами шляхом внесення змін або доповнень до цього Договору (додаток).

При складанні договору необхідно чітко визначати, в якій саме формі буде здійснюватися виплата орендної плати, для того, щоб не виникало випадків підміни однієї форми (наприклад, грошової) іншою (натуральною або відробітковою). За необхідності заміни форм оплати, на нашу думку, потрібно внести відповідні зміни до договору оренди. Слід також зазначити, що відповідно до постанови КМУ «Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову» від 23.04.99 р. № 672 визначено, що перерахунок обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову проводиться виходячи з фактичної собівартості визначених договором видів продукції, робіт (послуг), яка склалася в господарстві за минулий рік, відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженого постановою КМУ від 23.04.96 р. № 452. Звертаємо увагу на те, що оскільки постанова № 452 втратила чинність, при визначенні фактичної собівартості, за якою відвантажується продукція, на наш погляд, можна користуватися Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Мінагрополітики від 18.05.2001 р. № 132.
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин