Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

ВР пропонують прописати норми про корпоративні договори

Переглядів: 632 Коментарів: 0
загрузка...
ВР пропонують прописати норми про корпоративні договори Чинне законодавства пропонують доповнити нормами щодо укладення корпоративних договорів – договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договорів між акціонерами, повідомляє ЗіБ.

Відповідну пропозицію містить урядовий проект Закону від 26.02.2016 № 4160 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів".

Так, згідно законопроекту передбачається прописати у Цивільному Кодексі України норми, якими визначається, що два та більше (у тому числі всі) учасники (засновники) товариства з обмеженою відповідальністю або акціонери акціонерного товариства мають право укласти між собою договір про реалізацію своїх корпоративних прав (корпоративний договір), відповідно до якого вони зобов’язуються реалізовувати ці права у спосіб, передбачений таким договором, або утриматися (відмовитися) від їх реалізації, в тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах учасників (акціонерів) товариства, узгоджено вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, придбавати або відчужувати частки в його статутному капіталі (акції) за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин, або утримуватися від відчуження часток (акцій) до настання визначених у договорі обставин.

Корпоративний договір укладається в письмовій формі. Дата набрання чинності корпоративним договором визначається в самому договорі. Корпоративний договір має бути укладений на визначений строк або без визначення строку.

Стороною корпоративного договору не може бути товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство, учасники або акціонери якого укладають між собою такий договір щодо реалізації своїх корпоративних прав стосовно цього товариства.

Корпоративний договір не може зобов’язувати його сторони голосувати згідно з вказівками органів товариства, визначати структуру органів товариства та їх компетенцію. Корпоративним договором може бути передбачено обов’язок його сторін проголосувати на загальних зборах учасників (акціонерів) товариства за включення до статуту товариства положень, які визначають структуру органів товариства та/або їх компетенцію, якщо відповідно до законодавства допускається зміна структури органів товариства та їх компетенції статутом товариства.

У корпоративному договорі не визначаються обов’язки для осіб, які не є сторонами такого договору.

Порушення корпоративного договору не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів товариства.

Будь-який договір, укладений стороною корпоративного договору в порушення корпоративного договору, може бути визнаний судом недійсним за позовом сторони корпоративного договору лише у випадку, якщо буде доведено, що інша сторона за договором знала або повинна була знати про обмеження, передбачені корпоративним договором. Припинення права однієї із сторін корпоративного договору на частку в статутному капіталі (акції) товариства не має наслідком припинення дії корпоративного договору стосовно інших його сторін, якщо інше не передбачено корпоративним договором.

З метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань, що виникають з корпоративних прав, сторона, яку представляють, може зазначити в довіреності, виданій представнику, про те, що ця довіреність не може бути скасована до закінчення строку довіреності або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність), чи після припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана, а також у будь-який час у разі зловживання представником своїми повноваженнями або під час виникнення обставин, які свідчать про те, що таке зловживання може мати місце. Передбачається також визначити поняття опціонного договору. Зокрема, за опціонним договором одна сторона на умовах, передбачених цим договором, має право вимагати в установлений договором строк від іншої сторони вчинення передбачених опціонним договором дій (в тому числі сплатити усі грошові кошти або прийняти майно) і при цьому, якщо перша сторона не заявить вимогу у зазначений строк, дія опціонного договору припиняється. Опціонним договором може бути передбачено, що вимога за опціонним договором вважається такою, що пред’явлена, у разі настання визначених таким договором обставин.

За право заявити вимогу за опціонним договором сторона сплачує передбачену таким договором винагороду, якщо інше не передбачено договором. У разі припинення дії опціонного договору винагорода, не підлягає поверненню, якщо інше не передбачено опціонним договором.

Законопроектом також вносяться зміни до Закону України “Про господарські товариства”, де прописуються норми щодо договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та до Закону України “Про акціонерні товариства” де зазначаються поняття, істотні умови, припинення договору між акціонерами.
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин