Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Оновлено форми фіскальних чеків і розрахункових квитанцій

Переглядів: 942 Коментарів: 0
загрузка...
Оновлено форми фіскальних чеків і розрахункових квитанцій 11.03.2016 р. набув чинності Наказ Мінфіну «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» від 21.01.2016 р. № 13 (далі – Наказ №13), яким затверджено нове Положення про форму та зміст розрахункових документів (далі – Положення).

Положенням оновлено такі форми фіскальних чеків і розрахункових квитанцій:

1. Фіскального касового чеку на товари (послуги)

Форму фіскального касового чеку на товари (послуги) наведено в додатку 1 до Положення.

Пунктом 2 розділу ІІ Положення визначено перелік обов’язкових реквізитів фіскального касового чеку на товари (послуги).

Для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку, встановлено обов’язковий реквізит щодо акцизного податку.

У фіскальному касовому чекові потрібно буде окремим рядком зазначати таке:

назва «Акцизний податок» (згідно з Податковим кодексом України (далі − ПКУ). За потреби дозволяється використовувати скорочення;

розмір ставки акцизного податку;

загальна суму цього податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами).

Рядки «ПДВ» та «Акцизний податок» касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками податку на додану вартість (далі − ПДВ) та акцизного податку.

За новим Положенням у разі застосування в ході здійснення розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО), касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші дані, що дають змогу їх ідентифікувати;

ідентифікатор платіжного пристрою;

суму комісійної винагороди (за наявності); вид операції;

реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;

напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;

підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

2. Фіскального касового чеку видачі коштів

Форму фіскального касового чеку на видачу коштів наведено в додатку 2 до Положення.

Пунктом 2 розділу ІІІ Положення визначено перелік обов’язкових реквізитів видаткового касового чеку.

У фіскальному касовому чеку видачі коштів за новою формою потрібно зазначати не просто назву операції виплати і суму коштів, яка видається за операцією виплати, а:

якщо кількість поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці виміру, − кількість, вартість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що рекомпенсується);

вартість одиниці виміру товару (послуги);

назву операції виплати або назву товару (послуги).

З’явився в новій формі касового чеку і новий обов’язковий реквізит для суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів і зареєстровані платниками акцизного податку. Окремим рядком в ньому зазначаються: розмір ставки такого податку; загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами; на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» наводиться його назва (згідно з ПКУ). За потреби дозволяється використовувати скорочення.

3. Розрахункової та спрощеної розрахункової квитанцій

Форму розрахункової квитанції наведено в додатку 3 до Положення, а форму спрощеної − в додатку 4.

Розрахункова та спрощена розрахункова квитанція складаються з двох частин − корінця та відривної частини.

Пунктами 3 і 4 розділу ІV Положення визначено перелік обов’язкових реквізитів відривної частини та корінця розрахункової квитанції, а в п.п. 3 і 4 розділу V Положення визначено перелік обов’язкових реквізитів спрощеної розрахункової квитанції.

4. Фіскального касового чеку за операціями приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі − ПТКС)

Форму зовсім нового розрахункового документа – чека ПТКС наведено в додатку 5 до Положення.

Пунктом 2 розділу VІ Положення визначено перелік обов’язкових реквізитів чеку ПТКС.

Крім того, в Положенні визначено, що за поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для підприємств і організацій, що належать до сфери їх управління, Мінфіном разом з Державною фіскальною службою України можуть бути встановлені інші форма та зміст розрахункових документів.
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин