Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Використання щорiчної вiдпустки по одному дню щоп’ятниці: роз'яснює Держпраці

Переглядів: 589 Коментарів: 0
загрузка...
Використання щорiчної вiдпустки по одному дню щоп’ятниці: роз'яснює ДержпраціЧи можна використовувати щорiчну вiдпустку по одному дню щоп'ятницi та як це має оформлюватися, - роз'яснює Держпраці


Порядок надання щорiчних вiдпусток визначений ст. 10 Закону про відпустки.
Черговiсть надання вiдпусток визначається графiками, якi затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, i доводиться до вiдома всiх, працiвникiв. Пiд час складання графiкiв ураховуються iнтереси виробництва, особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для їхнього вiдпочинку. Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiше як за два тижнi до встановленого графiком термiну.
Вiдповiдно до ст. 12 Закону щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днiв. Невикористану частину щорiчної вiдпустки має бути надано працiвниковi, як правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше вiд 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надається вiдпустка.
У разi перенесення щорiчної вiдпустки новий термiн її надання встановлюється за згодою мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом.
Таким чином, працівник має використати не менш як 14 календарних днiв щорiчної вiдпустки. Залишок за згоди мiж працівником та роботодавцем може бути використаний частинами, в тому числi i по одному дню. За вiдсутностi такого подiлу у графiку вiдпусток та згоди роботодавця, надання щорiчної вiдпустки по одному дню щоп'ятницi неможливе.
Надання щорiчних вiдпусток оформлюється наказом власника або уповноваженого ним органу. Iз наказом про надання вiдпустки працiвник має бути ознайомлений до початку вiдпустки в обов'язковому порядку.
загрузка...
Джерело:www.dtkt.ua

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин