Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

ДФС нагадує порядок декларування валютних цінностей

Переглядів: 885 Коментарів: 0
загрузка...
ДФС нагадує порядок декларування валютних цінностейПодатківці нагадують, що валютні цінності, доходи та майно резидента за межами України підлягають обов’язковому декларуванню. Кому, коли та як подавати декларацію про валютні цінності, розглянемо у статті


У ДФС у Чернівецькій області роз’яснюють, що статтею 9 Декрету КМУ від 19.02.1993 р. №15-93 передбачено, що валютні цінності та інше майно резидента, що знаходиться за межами митної території України, підлягає обов’язковому декларуванню.
Порядок і терміни декларування встановлюються Нацбанком.
Форма Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі - декларація) затверджена Наказом Мінфіну України від 25.12.1995 №207.
Порядок подання декларації
Його визначено в спільному листі НБУ та ДПАУ від 17.04.2003 №28-311/1929-2823, №3368/5/23-5316.
Так, декларація подається у двох примірниках до контролюючого органу за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності:
один примірник залишається в контролюючому органі для обліку та контролю,
на другому – ставиться штамп контролюючого органу і підпис відповідальної особи контролюючого органу, до якого подано декларацію.
Суб’єкт підприємницької діяльності подає декларацію зі штампом контролюючого органу та підписом відповідальної особи до територіального управління Нацбанку за своїм місцезнаходженням. Після отримання декларації територіальне управління НБУ видає довідку про проведення декларування, яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального управління НБУ та відбитком печатки відповідного територіального управління.
Цю довідку суб’єкт підприємницької діяльності подає контролюючому органу, до якого попередньо була подана декларація, для засвідчення підписом начальника відповідного контролюючого органу або його заступника та відбитком печатки.
Засвідчена та скріплена печатками територіального управління НБУ і контролюючого органу довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення суб’єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Від редакції
У які строки подавати декларацію
Як роз'яснювала ДПСУ в листі від 12.03.2018 р. №6994/7/22-3317, декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і перебувають за її межами, суб'єкти підприємницької діяльності подають протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
На сайті ДФСУ в ЗІР, підкатегорія 114.04, міститься аналогічна консультація, тобто позиція податківців не змінилася і за І квартал 2016 року слід відзвітувати до 10.05.2016 р. включно.
Що зазначається в декларації
Виходячи зі змісту декларації, кошти та майно, що перебувають за межами України з порушенням термінів розрахунків, установлених статтями 1 і 2 Закону про розрахунки в інвалюті, відображають у розділах II — III Декларації.
Крім того, у розділі ІІ декларації зазначають вклади на рахунках, відкритих в іноземних банках, внески до статутних фондів іноземних підприємств за кордоном тощо та інше майно, а у розділі IV декларації — доходи (зокрема, у сумі дивідендів), отримані за кордоном від інвестиційної діяльності.
Інформацію про проведені поточні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за якими не порушено законодавчо встановлених строків розрахунків, та інформацію про валютні кошти і товари, повернуті з порушенням законодавчо встановлених термінів, відображають у розділі V Декларації, який має лише інформаційний характер. Показники V розділу декларації заповнюють зростаючим підсумком з початку року, тимчасом як решту — станом на 1 число звітного кварталу.
Виходячи зі змісту декларації, відображенню в ній підлягають валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і на звітну дату (1 число звітного кварталу) перебувають за її межами.
Інформація, зокрема, що міститься у розділах ІІ та ІІІ декларації, підлягає перерахунку за курсом НБУ на звітну дату, тобто на 1 число, а підставою для відображення є дані бухгалтерського обліку.
При цьому формою декларації не передбачено, до якого десяткового знака слід зазначати показники, — декларацію можна заповнювати як із десятковими знаками після коми, так і без десяткових знаків. Усі суми в декларації наводять цифрами та літерами.
Хто зобов'язаний подавати декларацію
Резидент — суб'єкт господарської діяльності обов'язково подає декларацію, у разі коли валютні кошти або майно перебувають за межами України, у т. ч. з порушенням установлених законодавством строків розрахунків у сфері ЗЕД.
У разі відсутності валютних коштів та майна за межами України суб'єкт підприємницької діяльності може не подавати Декларацію. Штрафні санкції, згідно з п. 2.7 Положення про валютний контроль, до резидента не застосовуються.
Відповідальність за порушення правил декларування
Пунктом 2.7 Положення про валютний контроль передбачено застосування штрафних санкцій за невиконання резидентами вимог щодо порядку і термінів декларування валютних цінностей та іншого майна.
Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність:
— порушення строків декларування — накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен звітний період (170 грн);
— порушення порядку декларування — накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).
Порушенням порядку декларування вважається подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що перебувають за межами України.
Водночас неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінансових санкцій.
Отже, застосування штрафних санкцій до резидентів за невиконання вимог щодо порядку і термінів декларування валютних цінностей та іншого майна не ставиться у залежність від виправлення резидентами помилок у вже поданих деклараціях (див. щодо цього лист НБУ від 17.09.2018 р. №28-309/13255). Фактично лише ДПІ за місцем обліку суб'єкта господарювання — порушника вирішує, чи свідчать помилки, допущені при складанні декларації, про те, що такий резидент намагався приховати валютні цінності за кордоном, і, відповідно, чи треба застосовувати ці штрафні санкції, чи ні.
загрузка...
Джерело:www.dtkt.ua

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин