Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Державна реєстрація ФО-П та взяття на облік в органах податкової служби

Переглядів: 3042 Коментарів: 0
загрузка...

Державна реєстрація ФО-П та взяття на облік в органах податкової служби

Право на здійснення підприємницької діяльності є одним із конституційних прав громадянина. Згідно з п. 1 ст. 50 Цивільного кодексу України право на заняття підприємницькою діяльністю має фізособа з повною цивільною дієздатністю, що досягла 18 років. Для ведення підприємницької діяльності громадянинові потрібно зареєструватися як суб’єкту підприємницької діяльності. При цьому громадянин здобуває статус фізичної особи — підприємця.

Відповідно до чинного законодавства не всім громадянам дозволено займатися підприємницькою діяльністю. Так, не можуть поєднувати свою діяльність із підприємницької окремі категорії державних службовців, включаючи військовослужбовців, що перебувають на дійсній службі, працівників органів прокуратури, СБУ, МВС, суддів загальної юрисдикції і господарських судів, а також інших урядових органів; особи, яким судовими рішеннями заборонено здійснювати визначені види підприємницької діяльності.

Для того щоб фізособа набула статусу підприємця, їй потрібно здійснити держреєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Відповідно до Закону України від 15.05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон №755) реєстрація фізосіб здійснюється за місцем проживання в єдиних реєстраційних центрах, що створюються виконавчими комітетами міських рад або в районних державних адміністраціях.

Для реєстрації громадянин, що має реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), може звернутися до держреєстратора особисто або через уповноважену ним особу, а може надіслати необхідні документи поштою з описом вкладеного або електронною поштою з описом, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.

При поданні документів особисто громадянин зобов’язаний надати паспорт. Якщо документи подає уповноважена особа, вона пред’являє свій паспорт і доручення, оформлене у нотаріуса із зазначенням повноважень. А в разі надіслання документів поштою треба нотаріально посвідчити підпис фізособи на реєстраційній картці.

Згідно зі ст. 42 Закону №755 держреєстратору для реєстрації фізичної особи — підприємця подаються такі документи:

— заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця;

— копія документа, що підтверджує реєстрацію у Держреєстрі фізичних осіб — платників податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера);

— документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення держреєстрації.

Якщо фізособа через свої релігійні або інші переконання відмовилося від одержання ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні держоргани та має відмітку в паспорті, то копію документа, що підтверджує реєстрацію у Держреєстрі фізичних осіб — платників податків при реєстрації, вона не надає.

У цьому випадку документи для реєстрації фізичною особою — підприємцем повинні бути подані винятково цією особою. Такий громадянин повинен особисто пред’явити держреєстратору паспорт із відміткою про те, що він через свої релігійні або інші переконання відмовився від одержання ідентифікаційного номера. Усі документи, що надаються держреєстратору, заповнюються тільки державною мовою.

Держреєстратор не має права вимагати інших документів, не передбачених ст. 42 Закону №755.

При заповненні реєстраційної картки слід зазначити основні види діяльності, якими планує надалі займатися підприємець. Правильна назва та код виду діяльності беруть із КВЕД.

Отримані документи держреєстратор приймає по опису, копія якого потім видається заявникові з відміткою про дату надходження документів або ж надсилається рекомендованим листом поштою (якщо документи прийшли поштою). Дата надходження документів заноситься до реєстраційного журналу.

Проте при невідповідності документів пропонованим вимогам або ж їх наданні не в повному обсязі держреєстратор має право відмовити у реєстрації. При цьому згідно зі ст. 44 Закону №755 підставами для відмовлення також можуть бути:

— надання документів за невідповідним місцем проведення держреєстрації (за місцем проживання);

— невідповідність даних, наведених у реєстраційній картці, даним, зазначеним у поданих заявником документах для реєстрації;

— наявність обмежень щодо здійснення підприємницької діяльності, установлених законом для фізособи, яка хоче стати підприємцем;

— наявність запису в Єдиному держреєстрі про те, що ця особа вже є підприємцем.

У разі відмовлення заявникові не пізніше наступного робочого дня з дати одержання документів видаються: відповідне повідомлення із зазначенням обставин, що стали причиною для відмови, та документи, що подавалися для реєстрації. Після усунення цих причин можливим є повторне звернення з проханням про реєстрацію. Необґрунтовану відмову або порушення держреєстратором терміну видачі Свідоцтва про держреєстрацію заявник може оскаржити у суді. Згідно з п. 3 ст. 44 Закону №755 при відмові у проведенні держреєстрації фізичної особи — підприємця реєстраційний збір не повертається.

Порушення термінів видачі повідомлення про відмову у проведенні держреєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні держреєстрації фізичної особи — підприємця і може бути оскаржене у суді.

Якщо причин для відмови у реєстрації немає, то держреєстратор на підставі даних реєстраційної картки вносить запис про проведення реєстрації до Єдиного держреєстру, після чого на підприємця заводиться окрема реєстраційна справа.

Дата внесення до Єдиного держреєстру запису про проведення держреєстрації фізичної особи — підприємця і є датою його державної реєстрації.

Термін держреєстрації не може перевищувати двох робочих днів з дати надходження документів для реєстрації.

Не пізніше наступного робочого дня з дати держреєстрації фізичної особи — підприємця держреєстратор видає (надсилає поштою) виписку з Єдиного держреєстру.

Згідно зі ст. 43 Закону №755 держреєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати держреєстрації фізичної особи — підприємця зобов’язаний передати органам статистики, ДПС, ПФУ, фондам соцстраху повідомлення про проведення держреєстрації та відомості з реєстраційної картки для взяття фізичної особи — підприємця на облік.

Нерідко громадяни, які зареєструвалися як підприємці, мешкають на території однієї територіальної громади, а підприємницьку діяльність планують здійснювати на іншій території. Статтею 5 Закону №755 встановлено, що держреєстрація фізичних осіб — підприємців проводиться держреєстратором у виконавчому комітеті міської ради або у районній адміністрації за місцем проживання фізичної особи — підприємця. Місцем проживання громадянина вважається адреса, зазначена у паспорті як місце реєстрації. Таким чином, громадянин може зареєструватися як підприємець лише за місцем проживання, яке зазначене у паспорті.

Згідно зі ст. 65 ПКУ взяття на облік підприємця здійснюється органом ДПС за місцем їх держреєстрації на підставі даних із реєстраційної картки на проведення держреєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати одержання даних від держреєстратора або заяви підприємця.

Фізособи-підприємці, які у встановленому порядку відмовилися від одержання ідентифікаційного номера через свої релігійні або інші переконання та мають про це відповідну відмітку в паспорті про право здійснювати платежі без цього номера, обліковуються в органах ДПС за прізвищем, іменем, по батькові та серією, номером чинного паспорта.

Згідно з п. 3.10 р. 3 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. №979 (далі — Порядок №979), після взяття на облік підприємця як платника податків орган ДПС оформляє довідку про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП (Додаток 2 до Порядку №979). Довідка надсилається (видається) підприємцеві наступного робочого дня з дня взяття на облік. Вона є єдиним документом, що підтверджує взяття платника податків на облік в органі ДПС, видається безкоштовно та дійсна лише на території України.

 

 

По матеріалах: Державна Податкова Адміністрація в Донецькій області 

загрузка...

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин