Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Ліквідація підприємства - НОВИЙ АЛГОРИТМ РОБОТИ

Переглядів: 5546 Коментарів: 1
загрузка...

Ліквідація підприємства - НОВИЙ АЛГОРИТМ РОБОТИ

Усе має свiй початок i кiнець. У пiдприємств також є свiй життєвий цикл, який для кожного з них складається по-рiзному. В одних Пiдприємств такий цикл є довгим та щасливим, а вiнших– дуже Коротким. У данiй статтi розглянемо основнi важливi моменти при здiйсненнi лiквiдацiї пiдприємства за власним бажанням самих учасникiв.

 

 На сьогодні у відповідності до ст. 110 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435-IV (далі – ЦКУ) існують наступні види ліквідації підприємства:

1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи;

2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи;

Ми розглянемо лише ліквідація підприємства за рішенням її учасників або органу юридичної особи.

Ліквідація підприємства відбувається в тому випадку, коли компанія перестає функціонувати і виконувати свій основний обов’язок – приносити прибуток. Оскільки метою будь якого підприємства є отримання прибутку для його власників.

Отже підприємство перестало отримувати прибуток і засновники вирішили таке підприємство ліквідувати.

Перед тим, як починати таку процедуру, радимо завжди чітко усвідомлювати, що чекає ліквідаційну комісію із прийняттям такого рішення, оскільки на сьогоднішній день, порядок ліквідації підприємства передбачає складний комплекс заходів.

Першою особливістю є саме прийняття рішення засновників про ліквідацію підприємства. У даному рішенні повинно бути зазначені наступні важливі моменти:

1) Саме рішення про припинення підприємства;

2) Призначення ліквідаційної комісії підприємства.

 

Після прийняття рішення про ліквідацію (припинення) підприємства голова ліквідаційної комісії (або уповноважена ним особа) подає для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи оригінал або завірену копію такого рішення. Таке рішення подається державному реєстратору не пізніше трьох робочих днів із моменту винесення рішення, за місцем реєстрації підприємства.

Після цього державний реєстратор самостійно вносить інформацію до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи в день прийняття таких документів.

Державний реєстратор, після прийняття документів і внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи, зобов’язаний опублікувати повідомлення про таке рішення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації («Бюлетень державної реєстрації») протягом десяти робочих днів.

Другою особливістю є сама ліквідаційна процедура та особливості її здійснення.
Порядок ліквідаційної процедури прописано у ст. 111 ЦКУ, в якій, зокрема, передбачено і алгоритм дій ліквідаційної комісії. Наведемо її у повному обсязі та з наданням поясненням до деяких пунктів:

1. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим кодексом строки.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

Пояснення автора: Оскільки, заборгованість перед юридичною особою, яка ліквідується, є активом даного підприємства, ліквідаційна комісія повинна вжити заходів із отримання даних активів, для розрахунку із кредиторами. Насправді такий процес може затягнути саму ліквідаційну процедуру, оскільки у випадку звернення до суду щодо стягнення заборгованості судовий процес може протривати від 3 місяців до 1 року і більше.

2. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства.

Пояснення автора: Вищенаведений пункт обов’язково потрібно враховувати, оскільки це впливає на діяльність зазначених господарських товариств, дочірніх підприємств. У даному випадку, якщо створені підприємства необхідні, оскільки є прибутковими, бажано перевести корпоративні права на реальних власників або у інший спосіб передати корпоративні права з юридичної особи, що ліквідується.

3. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Пояснення автора: Так у відповідності до п. 20.4 розд. 20 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвер-дженої постановою правління Національного Банку України від 12.11.2003 р. № 492, «у разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо)». А отже Ліквідаційна комісія повинна всі інші рахунки закрити.

4. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.

Пояснення автора: На цьому слід зупинитися докладніше, оскільки вивільнення працівників у зв’язку із ліквідацією має свої особливості. Таке звільнення працівників здійснюється за ініціативою роботодавця на підставі п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю в Україні від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі – КЗпПУ). При цьому у відповідності до ст. 44 КЗпПУ виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

6. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією (ліквідатором).

7. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам Державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Пояснення автора: Звертаємо увагу на те, що хоч в Законі № 755-IV прописане повідомлення зазначених органів про ліквідацію, але Ліквідаційній комісії слід самостійно звернутися до даних органів стосовно здійснення непланових перевірок у зв’язку із ліквідацією, оскільки це пришвидшить процес процедури ліквідації.

Найбільше часу займає перевірка податковими органами, які не завжди здійснюють її у визначений строк. Тому слід завчасно готуватися і домовлятися із податковими органами про здійснення перевірки, оскільки без їхніх довідок про відсутність заборгованості перед бюджетами реєстратор не вправі брати у платника податків документи і ставити відмітку про припинення юридичної особи.

8. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.
Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

9. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 цього Кодексу.

У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи.

Пояснення автора: Черговість задоволення вимог кредиторів така:
- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу – вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги.
Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

10. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

11. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам державної податкової служби.

Пояснення автора: Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Але слід пояснити, навіть якщо кредитор не встиг у даний строк, але пред’явив свою вимогу пізніше, для такого кредитора настають наслідки передбачені пунктом 4 ст. 112 Цивільного кодексу України, а саме, вимоги такого кредитора задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

 

12. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

13. Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

Пояснення автора: Це є важливим моментом, оскільки у відповідності до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України 12.04.2018 р. № 578/5, найдовше зберігається документація по кадрам. Так максимальний строк зберігання кадрової документації становить 75 років. А отже при здійсненні ліквідації юридичної особи це також буде одним із пунктів витрат на передачу документів до архіву.

14. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

Такими документами є:
- заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією;
- довідка відповідного органу Державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
- довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
- довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Висновок: Що здійснення ліквідації підприємства завжди є більш кропіткою роботою, ніж це уявлялося спочатку, й зазначена ліквідація має свої особливості та процеси. Тому радимо для здійснення цієї процедури звертатися до фахівців, що звільнить засновників та/або учасників підприємства від складнощів які можуть виникнути.
Однак існують альтернативні способи ліквідації підприємств, наприклад, шляхом зміни засновників і керівника. Перевагами даного способу є його стовідсоткова легальність, доступна ціна, відсутність негативних правових наслідків у зв’язку з попередньою діяльністю та обов’язків у майбутньому, невеликий термін, протягом якого здійснюється переуступка прав. 

 

Ліквідація ТОВ, ПП,ФЛ-П

загрузка...

Категорія: Статті
  • Група: Гості
  • ICQ: {icq}
  • Регістрація: --
  • Статус:
  • 0 коментарів
  • 0 публікацій
^
Спасибо, доходчиво, актуальноX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин