Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Оцінка впливу зміни ставок плати за ліцензії на певні види господарської діяльності на надходження до бюджету

Переглядів: 2149 Коментарів: 0
загрузка...

Оцінка впливу зміни ставок плати за ліцензії на певні види господарської діяльності на надходження до бюджету

 

Варшавський Р.Б.

Фінансист 

 

Здійснюючи ліцензування, уповноважені державні органи надають дозвіл на провадження такої діяльності і, у процесі видачі такого дозволу, контролюють спроможність суб’єкта підприємництва здійснювати зазначену діяльність. Однак, сфера державного контролю не закінчується лише виданням ліцензії. Слід контролювати дотримання підприємцями ліцензійних умов у процесі здійснення підприємницької діяльності з метою визначення того, чи дійсно підприємець провадить діяльність на рівні, на якій претендує, отримавши ліцензію, адже наслідки недотримання ліцензійних умов свідчать про вчинення ним дій, які завдають шкоду або небезпеку суспільним відносинами і тому а них передбачена юридична відповідальність або застосування інших заходів примусового характеру.

Розглядаючи механізм формування та адміністрування плати за ліцензії на певні види господарської діяльності, слід звернути увагу на вплив зміни ставок плати за ліцензії на певні види господарської діяльності на надходження до бюджету, оскільки багато законів та відомчих нормативних актів, прийнятих у ситуаціях необхідності покращення бюджетних показників за рахунок посилення податкового та ліцензійного тягаря, створити несприятливі умови економічного розвитку.

Реформування системи ліцензування держави на сучасному етапі характеризується переглядом та корегуванням відносин у цій сфері, пошуком нових або реформування старих організаційних структур ліцензійної системи.  Велика «ціна» помилкових рішень при реформуванні такого соціального важливого елемента державного регулювання як система ліцензування, тому такі заходи, як економетричне моделювання, що дає змогу провадити експерименти, щодо оцінки впливу зміни ставок плати за ліцензії на певні види господарської діяльності, не над реальною економікою, а над її математичною моделлю в памяті комп’ютера.

Отже, необхідними для забезпечення реформування та розвитку системи в Україні на даному етапі є дослідження основних проблем адміністрування плати за ліцензії на певні види господарської діяльності, оцінка впливу зміни ставок плати за ліцензії на надходження до бюджету, побудова економіко – математичних моделей для створення на їх основі дієвої системи ліцензування в Україні.

Плата за видачу ліцензій є неподатковим платежем, тобто не включена до переліку, передбаченого ст.14 і 15 Закону України «Про систему оподаткування». Разом з тим, наказом Мінфіну від 27 грудня 2001 року № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» даний платіж включений до групи податкових надходжень (внутрішні податки на товари та послуги).

В свою чергу, плата за видачу ліцензій  - це разовий платіж, що його суб’єкт підприємницької діяльності вносить за одержання ліцензії і правова природа цього платежу полягає в сплаті за управлінську послугу органу ліцензування. Орган ліцензування здійснює певні витрати під час розгляду поданих документів, виготовлення всіх потрібних матеріалів, листування із суб’єктом підприємницької діяльності, внесення відомостей до ліцензійного реєстру. Крім того, грошову вартість має й бланк ліцензії, який є документом суворої звітності. З правової точки зору природа ліцензій на передбаченні види діяльності і плата за їх видачу не зовсім зрозумілі. Ліцензування запроваджується з метою забезпечення безпеки окремих громадян і всього суспільства, попередження шкідливих наслідків діяльності суб’єкта підприємництва. Ліцензування може мати за мету стягнення плати за надання права займатися певною діяльністю, дуже важливо для держави. Тоді під платою за видачу ліцензії потрібно розуміти не що інше, як податок, але в Україні за видачу ліцензії на будь – яку діяльність з переліку дозволеної оплачується однакова сума. Для податків це не характерно, якщо врахувати, що зазначення різних видів дозвільної діяльності для держави не однакове.

На нашу думку, під адмініструванням плати за ліцензії слід розуміти сукупність заходів, здійснюваних органами державної влади, які закріплені нормами права в їх компетенції і направлені на державне підтвердження і визначений контроль за здійснюваною діяльністю та можливість припинення діяльності за особливими підставами у разі порушення законодавства про ліцензування.

Основними напрямами вдосконалення існуючої системи ліцензування повинні бути:

- приведення чинного законодавства у відповідальність;

 - скорочення видів підприємницької діяльності, що ліцензується;

 - впровадження механізму притягнення до відповідальності посадових осіб та застосування штрафних санкцій у разі порушення чинного законодавства щодо ліцензійної діяльності;

- впровадження нової ефективної системи сплати за видачу ліцензій та механізму розподілу коштів від надходження за видачу ліцензій;

- створення єдиної державної реєстраційно–ліцензійної системи;

- повна перереєстрація галузевих інструкцій стосовно ліцензування;

- створення в Україні єдиної комп’ютерної мережі щодо реєстраційно-ліцензійної діяльності;

- реформування існуючої системи органів контролю у сфері ліцензійної діяльності;

- обмеження права органів державної податкової служби на проведення перевірок у порядку контролю за наявністю ліцензій. Право здійснювати планові та позапланові перевірки наявності ліцензій доцільно передбачити тільки у спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Реалізація визначених напрямів має принципове значення для подальшого ходу державних реформ, для сприяння розвитку підприємницької діяльності, що через систему додаткових платежів поповнюватиме доходну частину Державного бюджету України.

Автор: Варшавський Роман Богданович
загрузка...

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин