Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Податковий тиск на платника податку при ненаданні документів

Переглядів: 846 Коментарів: 0
загрузка...
Податковий тиск на платника податку при ненаданні документів"Судово-юридична газета" № 19-20 (287-288), 16 стор., 25 травня 2018
Петрушевська Олена,
к. ю. н., експерт в сфері податкового права

Якщо платник податків без поважних причин не надає на запит контролюючого органу або після початку проведення перевірки документи, пов'язані з предметом перевірки, він притягується до юридичної відповідальності, в першу чергу, фінансової. На нього складається акт, у якому фіксується факт відмови надати копії документів, на підставі якого приймається податкове повідомлення-рішення згідно зі ст. 121 ПК України. У разі, якщо ви не можете надати документи, необхідно повідомити про це контролюючому органу листом із зазначенням причин і докази неможливості їх надання.

Зокрема, у разі виїмки документів або іншого їх вилучення правоохоронними органами таким доказом буде протокол виїмки, який є підтвердженням вилучення документів платника по взаємовідносинах з його контрагентом. Але слід пам'ятати, що якщо оригінали документів, пов'язаних з предметом перевірки, вилучені правоохоронними або іншими органами, це не означає, що перевірку не проведуть. В такому випадку правоохоронці зобов'язані надати контролюючим органам копії вилучених документів або забезпечити доступ до них. Термін перевірки переноситься до отримання у правоохоронних чи інших органів копій документів або доступу до них.

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів контролюючі органи беруть на підтвердження цього факту документи, зазначені в Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995. В п. 6.10 цього Положення встановлено, що у разі пропажі або знищення документів керівник підприємства повинен письмово повідомити про це правоохоронні органи та наказом призначити комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення (докази: заява, довідка правоохоронних органів, акт комісії). При ушкодженні первинної бухгалтерської документації повідомляти в правоохоронні органи і призначати комісію для встановлення переліку відсутніх документів не потрібно – в цьому випадку можуть бути надані інші документи, що підтверджують цей факт.

У п. 1.1 розділу 1 Положення №88 встановлюється порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків), незалежно від форми власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету. Тобто вимоги Положення №88 вами можуть і не застосовуватися, якщо ви не підпадаєте під сферу його дії. Відповідна правова позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України по справі № К/800/11314/13 від 22.04.2018.

Залучення платника податків до відповідальності за неподання документів можливо лише за умови недотримання ним вимог п. 44.5 ст. 44 ПК України. Якщо в суді ви підтвердите, що протягом 5 днів повідомили контролюючому органу про втрати, знищення, пошкодження документів, притягнення вас до відповідальності за порушення зазначеної норми безпідставно.

Згідно нормі ст. 44 ПК України передбачено обов'язок платника податків у 5-денний термін з дня події втрати, пошкодження або дострокового знищення документів письмово повідомити про це контролюючий орган за місцем обліку. Однак якщо платник не був обізнаний про втрату/дострокове знищення документів, цей 5-денний термін, за наявності доказів, може відраховуватися з дня, коли платник дізнався про втрату документів і особисто подав до контролюючого органу письмове повідомлення.

Обов'язком платника податків є відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. Обов'язок контролюючого органу у разі неможливості проведення перевірки у зв'язку з повідомленням платника податків про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів – відкласти термін проведення перевірки до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах встановлених термінів.

Але що, якщо контролюючий орган не переносить строки проведення перевірки до відновлення документів? За результатами перевірки визначається податкове зобов'язання, оскільки вважається, що при ненаданні документів вони були відсутні при складанні податкової звітності, а отже, показники є непідтвердженими. І вже на визначене податкове зобов'язання за ст. 123 ПК застосовується штраф – 25%, а при повторному порушенні протягом 1095 днів – 50% від суми нарахованого податкового зобов'язання. Або ж застосовуються інші супутні фінансові санкції, наприклад, за п. 119.2 ст. 119 НК України за подання з недостовірними відомостями податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків. Також при такому порушенні платника податків (посадових осіб) можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Досить вагомим кроком у сфері податкових правовідносин на сьогодні є проект Закону про зменшення податкового тиску на платників податків №2004 від 03.02.2018, прийнятий у першому читанні 12.05.2018. Законопроектом, зокрема, запропоновано тимчасово, до 31.12.2016 передбачити, що у разі, якщо платник податків протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення, сплатити суму податкового зобов'язання, він звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій, визначених у такому рішенні.

Законодавці мають неоднозначну позицію з цього питання, однак саме прийняття закону про зменшення податкового тиску на платників податків стане необхідним балансом між будь-якими несприятливими наслідками для прав платника податків і цілями податкового контролю, що значно послабить тиск на платників податків. Адже в більшості випадків за сукупністю суми штрафів перевищують донараховане податкове зобов'язання, що породжує досить велику кількість судових спорів.

Крім того, будь-яке податкове повідомлення-рішення можна оскаржити як в адміністративному, так і судовому порядку. Під час адміністративного оскарження контролюючий орган може провести перевірку фактів та висновків, викладених у скарзі або акті перевірки (пп. 78.1.5, 78.1.12 п. 78.1. ст. 78 НК) – наприклад, що ви надали докази, але під час перевірки не були прийняті документи і не враховані юридичні факти, викладені в них. До того ж, ви маєте право оскаржити наказ про проведення позапланової або планової перевірки, якщо він визнаний неправомірним, а також у разі, якщо за результатами судового оскарження податкове повідомлення-рішення не було скасовано. Визнання такого наказу неправомірним є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами за ст. 245 КАС України.

Щоб уникнути податкового тиску на платника податків, слід пам'ятати, що саме від правильного вибору способу захисту і своєчасного реагування на порушення з боку контролюючих органів залежить належний захист та відновлення порушеного права.

NOTA BENE! Якщо платник не був обізнаний про втрату/дострокове знищення документів, 5-денний термін, за наявності доказів, може відраховуватися з дня, коли платник дізнався про втрату документів і особисто подав до контролюючого органу письмове повідомлення.
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин