Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

П О С Т А Н О В А Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності від 30 листопада 2011 р. N 1223

Переглядів: 4141 Коментарів: 0
загрузка...

                                                                       КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                                                                                  П О С Т А Н О В А
                                                                        від 30 листопада 2018 р. N 1223
                                                                                                Київ

                                                                       Про внесення змін до Порядку
                                                                           подання фінансової звітності


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203; 2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74, ст. 2623; 2018 р., N 30, ст. 1308, N 71, ст. 2684), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності підпунктом 3 пункту 1 Закону України від 12 травня 2018 р. N 3332-VI ( 3332-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

  Прем'єр-міністр України                                                                М.АЗАРОВ 

Інд. 70


                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                               постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                                      від 30 листопада 2018 р. N 1223

                                                                                                                        ЗМІНИ,
                                                                             що вносяться до Порядку подання фінансової звітності
                                                                                                                        ( 419-2000-п )


1. У пункті 2:

1) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 2018 р., а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010) ( vb457609-10 ), а також недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010) ( vb457609-10 ) - починаючи з 1 січня 2018 року;

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010) ( vb457609-10 ) - починаючи з 1 січня 2018 року.".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

2) абзац одинадцятий після слів "державної податкової служби" доповнити словами "у порядку, передбаченому Податковим кодексом України ( 2755-17 ) для подання податкової декларації".

2. Пункт 11 доповнити реченням такого змісту: "Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.".

загрузка...
X
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин