Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Надання додаткової відпустки за ненормований робочий час при неповному робочому дні

Переглядів: 3423 Коментарів: 0
загрузка...
Надання додаткової відпустки за ненормований робочий час при неповному робочому дніУ колективному договорі деяким працівникам встановлено додаткову відпустку за ненормований робочий час тривалістю 7 календарних днів. Цих працівників перевели на неповний робочий день - 0,5 ставки (а деяких - на неповний робочий тиждень). Скільки днів додаткової відпустки надавати таким працівникам - 7 календарних днів або менше? Може працівника, якому за умовами праці встановлено неповний робочий день, надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день?

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про відпустки» (далі - Закон № 504) щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється в колективному або трудовому договорі залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Тривалість вказаної відпустки залежить також від стажу роботи.

Так, згідно із статтею 9 Закону № 504 до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (ст. 7 і 8 Закону № 504), включається:

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

На практиці в ході соціального діалогу роботодавець спільно з виборним органом первинної профспілкової організації аналізує ситуацію, що склалася на підприємстві, вивчає завантаженість і умови праці працівників, причини їх переходу на неповний робочий час і тільки після цього вирішує питання про внесення змін в колективний договір у частині надання щорічних додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем.

При певних обставинах одним працівникам залишають тривалість щорічної додаткової відпустки 7 календарних днів, якщо вони працюють більше половини норми робочого часу, іншим - зменшують його (адже в Законі № 504 встановлено, що така відпустка надається терміном до 7 календарних днів, а це може бути і 2, і 4, і 5 календарних днів) або взагалі скасовують таку відпустку.

У Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року № 7 (далі - Рекомендації), зазначено, що ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. При необхідності ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у цьому випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але й колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Але така рекомендація, на думку автора, дещо суперечить вищевказаним умовам пункту 1 частини другої статті 9 Закону № 504 щодо роботи працівників у таких умовах не менше половини тривалості робочого дня. Адже закон має вищу юридичну силу, ніж рекомендації певних органів. Саме тому на місцях результат залежить від переговорного процесу сторін соціального діалогу.

В Рекомендаціях також зазначено, що для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватись.

На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві, в установі, організації режим робочого часу. У зв'язку з цим роботодавець не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу.

Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дає право на цю відпустку.

Слід пам'ятати, що зміни в бік погіршення всіх додаткових соціально-економічних умов, пільг і гарантій, раніше встановлених в колективному договорі, вступають в силу лише через два місяці з часу підписання сторонами таких змін до колективного договору. Тобто про ці зміни трудовий колектив повинен бути поінформований не пізніше ніж за два місяці (ст. 32 та 103 Кзпп), а до цього часу працівникам з ненормованим робочим днем повинні надаватися щорічні додаткові відпустки терміном, встановленим у колективному договорі до внесення змін у бік погіршення. Слід пам'ятати, що зміна істотних умов праці (а таким є зміна режиму роботи) допускається лише за умови внесення змін в організацію виробництва і праці (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України із змінами і доповненнями «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9).

Якщо ж працівник сам вирішив на підставі статті 56 Кзпп працювати менше половини норми тривалості робочого часу і написав про це заяву, щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день не надається. Обов'язок попереджати про це працівника за два місяці законодавством не передбачена.

Володимир Кіба
Довідник кадровика
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: НовиниX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин