Популярні новинизагрузка...
Сьогодні Дата   

Хто є платником податку на прибуток в 2015 році

Переглядів: 1432 Коментарів: 0
загрузка...
Хто є платником податку на прибуток в 2018 роціАвтор: Борис Юровський

У 2018 році сталися серйозні зміни в складі платників податку на прибуток. Так, з 2018 року громадські організації, які за станом на 31.12.2018 р. були внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій і відповідають умовам, визначеним пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 розд. ІІІ ПК України, продовжують використовувати статус неприбутковості та не є платниками податку на прибуток. І навіть серед платників податку на прибуток тепер є дві групи, які будуть по-різному визначати об'єкт оподаткування.

Згідно п. 133.1 ст. 133 розд. III ПК України платниками податку на прибуток є юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:

• бюджетних організацій;

• громадських об'єднань, політичних партій, релігійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не є розподіл прибутку між засновниками та іншими пов'язаними особами.

ГФСУ веде реєстр вищевказаних установ і організацій, які не сплачують податок на прибуток. Всі установи і організації, внесені до реєстру, за підсумками 2018 року не подають контролюючому органу Податковий звіт, який вони зобов'язані були подавати за попередні роки, в тому числі за 2018 рік

Крім того, не є платниками податку на прибуток є суб'єкти господарської діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Всі платники податку на прибуток діляться на дві групи:

• перша група — платники, які для цілей оподаткування не коригують фінансовий результат до оподаткування (прибуток чи збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства згідно з національними П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розд. III ПК України, крім особливих випадків;

• друга група — платники, які для цілей оподаткування коригують фінансовий результат до оподаткування на різниці, які виникають згідно зі статтями 138 — 140 розд. III ПК України.

Хто відноситься до першої групи платників податку на прибуток?

До першої групи платників належать юридичні особи, у яких річний дохід від будь-яких видів діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній звітний (податковий) період (тобто за 2018 рік) не перевищує 20 млн грн.

До складу річного доходу від будь-яких видів діяльності включаються дохід від реалізації (виручка) продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Платники, які потрапляють в цю групу, мають право прийняти рішення про відмову від коригування фінансового результату до оподаткування, яке може бути прийняте не більше одного разу протягом безперервного строку, протягом якого річний дохід не перевищує 20 млн грн.

Простіше кажучи, платник, який має річний дохід до 20 млн грн, і прийняв рішення не коригувати бухгалтерську прибуток, не може відмовитися від цього рішення до того, коли його дохід перевищить 20 млн грн. В тому році, в якому відбудеться таке перевищення, коригувати прибуток буде не можна, а ось в наступному, коригування стане обов'язковою.

Про прийняття рішення відмовитися від коригування фінансового результату платник повідомляє в Податковій декларації з податку на прибуток за перший рік в періоді років, в якому коригування не буде вироблятися.

Таким чином, якщо в Податковій декларації з податку на прибуток за 2018 рік платник відмовиться від коригування, то він не зможе її виробляє ні в 2016, ні в 2017 роках, звичайно, якщо не перевищить двадцатимиллионный межа доходу. При цьому звіт за 2018 рік можна подати з коригуваннями, а відмовитися від коригувань з 2016 або 2017 року.

Вирішувати, коригувати або не коригувати прибуток, слід лише після ретельного вивчення всіх правил такого коригування.

Приймаючи рішення про відмову від коригування фінансового результату, платник податків повинен мати на увазі, що в цьому випадку база оподаткування буде повністю відповідати прибутку, визначеного за П(С)БО або МСФЗ і на правильність застосування цих стандартів буде звертатися особлива увага.

При цьому, такий платник зможе зменшувати доходи на суми амортизації, нараховані за правилами бухгалтерського обліку обліку, та на суми будь-яких забезпечень (резервів), складених за правилами П(С)БО і МСФЗ.

Платники першої групи, які прийняли рішення про відмову від коригування об'єкта оподаткування, визначають об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату на всі різниці, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх років.

Тобто, для таких підприємств прибуток до оподаткування за 2018 рік повинна зменшуватися на збитки, відображені в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2018 рік і непогашені збитки (якщо вони були), що виникли на 01.01.2018 р. за правилами п. 3 підрозд. 4 розд. ХХ ПК України. Збитки 2018 року, відображені у такій декларації, будуть зменшувати оподатковуваний прибуток за 2016 рік.

При цьому платник першої групи, у разі здійснення контрольованих операцій, повинен коригувати фінансовий результат у зв'язку із застосуванням трансфертних цін.

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені згідно з положеннями розд. ІІІ ПК України, у будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищить 20 млн грн, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого (подальшого) року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці, визначені згідно з положеннями розд. ІІІ ПК України (абзац 9 пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. ІІІ ПК України).

Хто належить до другої групи платників податку на прибуток?

До другої групи платників податку на прибуток належать усі інші підприємства, які не потрапили чи не відносяться до першої групи.

У цих платників, об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) на різниці, які виникають відповідно до норм розд. ІІІ ПК України.

За загальним правилом таких різниць у ПК України передбачено три типи:

• різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 розд. ІІІ ПК України);

• різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (ст. 139 розд. ІІІ ПК України);

• різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 розд. ІІІ ПК України).

Є свої нюанси з коригуванням фінансового результату до оподаткування:

— у страховика (підпункти 141.1.3 і 141.3.4 п. 141.1 ст. 141 розд. ІІІ ПК України);

— щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами (підпункти 141.2.1 і 141.2.2 п. 141.2 ст. 141 розд. ІІІ ПК України).
загрузка...
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: СтаттіX
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин